Kunstmatige intelligentie op juridische platformen. Ervaringen van wetten.nl

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Nieuws
  • Bericht reacties:0 Reacties

Kunstmatige intelligentie in Walter

Onlangs sprak Joy van Baren met Hayo Schreijer, voormalig Product Manager van wetten.nl en verantwoordelijk voor linked en open data bij de Rijksoverheid. Als co-founder van consultancy bureau Coherenza houdt hij zich momenteel intensief bezig met het toepassen van technologie om bruikbare inzichten uit complexe informatie te halen.

Het was een interessant gesprek waarin we de ontwikkeling van wetten.nl, de onderzoeken naar AI op juridische platformen en de mening van Hayo over Walter bespraken.

Digitale ontwikkeling van wetten.nl

Op wetten.nl worden jaarlijks 750 miljoen wetteksten opgevraagd. 75% van de wetteksten vraagt de overheid zelf aan. De resterende 25% komt van buitenaf. Veelal zijn dit advocatenkantoren, bedrijven of studenten, maar ook burgers duiken nog wel eens in de wet- en regelgeving.

De afgelopen jaren is door de overheid flink geïnvesteerd in het wetten.nl platform. Deze investeringen komen voort uit de noodzaak om wet- en regelgeving zo goed mogelijk voor iedereen beschikbaar te maken.

Tevens was er meer behoefte aan efficiënter werken binnen de overheid. Een onderzoek binnen de overheid uit 2012 liet namelijk zien dat het al snel twee dagen kostte om alle relevante informatie voor een nieuwe beleidsnota bij elkaar te zoeken. Dat moest en kon sneller.

Een proef, uitgevoerd door de Engelse overheid, gaf de inspiratie om informatie expliciet te relateren aan wet- en regelgeving op artikelniveau. Hierdoor zijn relaties sneller terug te vinden en werd de zoektijd naar bijvoorbeeld jurisprudentie en gerelateerde beleidsstukken flink verkort.

Op wetten.nl is nu direct zichtbaar welke jurisprudentie en andere overheidsinformatie bij een regeling-onderdeel relevant zijn. Deze aanpak volgt de principes van “Linked Data”, waarbij elk stukje informatie een unieke link en een authentieke eigenaar krijgt, en er geen informatie meer wordt gekopieerd.

Experimenteren met kunstmatige intelligentie

Auteurs hebben in veel overheidsinformatie nooit expliciete links naar wet- en regelgeving aangebracht. Er is een enorme legacy aan oude documenten of nauwelijks gestructureerde teksten die niet zo makkelijk aan een specifieke regeling kunnen worden gelinkt.

Net zoals bij Walter kijkt de overheid daarom naar de mogelijkheden van kunstmatige intelligentie. In 2017 werden drie experimenten uitgevoerd om te onderzoeken of met slimme technologie relevante documenten bij een specifieke rechtsvraag kunnen worden gevonden. Onderliggend was de belofte: ‘met genoeg cases kunnen we een machine trainen om het proces te automatiseren en automatisch verbanden te leggen’.

De samenwerking voor de experimenten werd onder andere gezocht met IBM Watson, de supercomputer van IBM. De praktische uitvoering van de experimenten viel tegen. Rechtspraak is complex en het voorbereiden en valideren van deze experimenten vergt dan ook veel redactioneel handwerk. Zeker wanneer het over meerdere rechtsgebieden heen dient te gebeuren.

Ook vielen de resultaten tegen: het lukte niet om op basis van AI veel voorkomende juridische vraagstukken doorslaggevend (correct) te beantwoorden. Mede daarom koos de overheid ervoor om voorlopig niet verder te gaan met deze experimenten, maar een andere richtingen te verkennen zoals slimme zoektechnologie en klassieke AI toepassingen.

Zoektechnologie en slimme link extractie als oplossing

Een promotieonderzoek van Marc van Opijnen legde de basis voor de ontwikkeling van een linkextractor: een klassieke AI toepassing waarbij met slimme regels en grammatica’s een juridische tekst wordt doorgelopen op aanwezige verwijzingen naar wet- en regelgeving en andere jurisprudentie.

Uit de linkextractor rolt een nieuwe versie van de tekst waarin expliciete links zijn aangebracht naar gevonden artikelen en jurisprudentie, alles volgens de geldende standaarden.  Op wetten.nl koppelt de linkextractor alle jurisprudentie van rechtspraak.nl aan de relevante regelingonderdelen. Klik maar eens op het linksymbooltje bij een regeling in wetten.nl

Relaties onderling op basis van AI

Een experiment waarin slimme zoektechnologie werd gecombineerd met een taxonomie en de gevonden links in wet- en regelgeving, gaf ook veelbelovende resultaten. In het experiment werd de Nederlandse Fiscale Leerstukken Taxonomie (NFLT) gecombineerd met slimme zoektechnologie. Vaak lukte het de zoektechnologie om het antwoord te geven waar naar werd gezocht. Dit zorgde uiteindelijk voor een efficiëntieslag.

Ook werd het best-matching principe (“we denken dat je dit antwoord zoekt, maar hebben ook andere informatie voor je gevonden.”) succesvol ingezet in een prototype. Dit helpt gebruikers om “het” antwoord te vinden, zonder het gevoel te hebben informatie mis te lopen.

Het lijkt erop dat zoektechnologie en klassieke, slimme toepassingen nog veel kunnen betekenen voor gebruikers van rechtsinformatie. De nuttige toepassing van kunstmatige intelligentie zoals machine learning wordt ook makkelijker zodra de bestaande rechtsinformatie beter is gestructureerd en georganiseerd.

Parallellen met Walter en Hayo’s feedback

Walter is de nieuwe oplossing van Wolters Kluwer en heeft als doel om juridische professionals te helpen om succesvoller te zijn en klaar te zijn voor de toekomst. In eerste instantie richt Walter zich op arbeidsrecht. Later wordt er uitgebreid naar andere rechtsgebieden.

Zowel Walter als wetten.nl willen juridische professionals sneller naar passende antwoorden leiden. Mede door deze overeenkomst waren we zeer benieuwd naar Hayo’s mening over Walter. Zijn eerste indruk was:

“Een frisse, overzichtelijke vormgeving. En leuk dat jullie zoiets innovatiefs binnen Wolters Kluwer doen!”

Hayo gaf ook feedback op ons platform. Deze delen we hierbeneden.

#1 De wet als kapstok is nuttig, maar kan nog op een niveau dieper

De keuze om de gebruiker informatie te laten vinden op basis van de structuur van de wet viel goed bij Hayo, hij hield zich immers jarenlang bezig met deze structuur.  Hij ondersteunt ook het inzicht dat veel onderwerpen vaak pas specifiek genoeg worden als je ze groepeert rondom een artikellid. Maar is dat uiteindelijk genoeg?

Hayo’s verwachting is dat juridische informatie uiteindelijk optimaal ontsloten kan worden als je niet alleen de structuur, maar ook de betekenis van de wet meeneemt. Welke begrippen worden in de regeling genoemd, Wie zijn de actoren, en welke condities worden gesteld? Stof tot nadenken waarmee we bij Walter verder gaan experimenteren.

Iets anders wat nog mist, is het bladeren tussen wetsartikelen, wat essentieel is in het werkproces van de jurist. Dit is in Walter nu nog niet mogelijk, maar stond gelukkig al wel op de roadmap.

#2 Verschillende informatieniveaus: een slim idee

Naast het doorzoekbaar maken van juridische informatie op artikel- en lidniveau groepeert Walter de informatie in vier verschillende informatieniveaus, aansluitend bij het profiel en werkproces van juridische professionals.

verschillende tabs binnen Walter

Hayo vindt dit een goede richting, aangezien het bijdraagt aan het ontstaan van inzicht en overzicht:

“Het is slim om deze views dynamisch op te bouwen op basis van het wetsartikel(lid) in plaats van ze door een redactie te laten maken. Dat zal de compleetheid en actualiteit ten goede komen.”

#3 Patronen uit jurisprudentie bieden toegevoegde waarde

Hayo’s favoriete onderdeel was de jurisprudentiepagina met de DeCAF data. Per uitspraak toont Walter de eisen, beslissing van de rechter over deze eisen, en welke feiten en argumenten door de rechter in overweging zijn genomen. De benodigde dataverrijking wordt gedaan met een combinatie van redactioneel werk door juridische experts, rules based AI, en similarity analyse. Hayo licht toe:

“Er zit een hoop werk in om dit te maken, maar ik verwacht dat het bijzonder veel toegevoegde waarde heeft. Ook voor gebruikers binnen de overheid.”

Decaf Data open
Decisions, claims, arguments & facts binnen Walter

Onze conclusie dat er altijd enige vorm van redactioneel werk verbonden blijft aan de dataverrijking, vindt Hayo terecht, ook op basis van zijn eigen ervaringen met AI-experimenten binnen de overheid:

“Dit is de toegevoegde waarde die Wolters Kluwer kan bieden. De overheid zal deze redactionele verrijking niet zelf gaan uitvoeren.”

#4 Integraties leggen de basis voor nieuwe inzichten

Net zoals veel advocaten en juristen herkent Hayo de problemen van werken met heel veel verschillende systemen. Ook de information overload van de huidige oplossingen is hem niet onbekend. Ook bij juridische professionals binnen de overheid zie je dit terug.

Geen gek idee dus om meerdere toepassingen in één omgeving bij elkaar te trekken. Met name de koppeling met CompanyInfo is intrigerend: “Niet alleen maak je het werk een stapje sneller, maar je krijgt ook echt nieuwe inzichten.”

Conclusie

Het was een boeiend gesprek met een expert op het gebied van data, technologie, en toepassingen binnen het recht. We kregen interessante informatie over de ontwikkelingen rondom wetten.nl en kunstmatige intelligentie bij de Overheid.

Het bouwen van een goede toepassing binnen het recht is lastig en complex. Naast de ervaringen van Hayo hebben we een mooie dosis bemoedigende feedback, kritische noten, en nuttige suggesties gekregen die ons helpen om Walter iedere dag weer een stukje beter te maken.

___________________________

Wordt jouw kantoor een innovatiepartner?

We zijn voortdurend bezig met het verder verbeteren van Walter, maar dat kunnen we niet alleen. Daarom zijn we op zoek naar een select aantal kantoren die als innovatiepartner willen meedenken over de toekomst van het juridische werkveld, en de rol van technologie en vakinformatie daarbinnen.

Innovatiepartners krijgen gratis toegang tot Walter, mogen speciale workshops bijwonen en worden actief ondersteund bij het toekomstbestendig maken van hun kantoor. Daarnaast leveren ze een waardevolle bijdrage aan de ontwikkeling van ons platform en daarmee ook aan het werkproces van hun collega’s en partners.

Meer informatie over het Walter innovatiepartner programma vind je via onderstaande link.

Meer informatie over het Walter innovatiepartnerschap