De werktijdverkorting maakt plaats voor het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) in verband met het coronavirus.

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Nieuws
  • Bericht reacties:0 Reacties

De werktijdverkorting (WTV) is stopgezet als maatregel vanwege de COVID-19 crisis. De uitbraak van het coronavirus heeft ertoe geleid dat werkgevers massaal een beroep doen op de WTV. Deze regeling is echter niet toegesneden op de ingrijpende gevolgen van de corona-uitbraak voor Nederlandse bedrijven en organisaties. Het is dus niet meer mogelijk voor ondernemers om een WTV aan te vragen. Voor de ondernemers die toekenning hebben gekregen voor de WTV  blijft de vergunning van kracht.

De inhoud van het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid

Op dit moment kan er door ondernemers nog geen aanvraag worden ingediend voor de NOW bij het UWV. Omzetverlies vanaf 1 maart komt in aanmerking voor tegemoetkoming. Dit is dus niet afhankelijk van het moment van het indienen van de aanvraag. De tegemoetkoming kan in ieder geval voor 3 maanden worden aangevraagd.

Werkgevers kunnen een aanvraag indienen voor een substantiële tegemoetkoming in de loonkosten en hiervoor een voorschot ontvangen van het UWV. Hiermee kunnen werkgevers werknemers met een vast of flexibel contract gewoon doorbetalen. Bij oproepkrachten met flexibele uren is dan natuurlijk wel de vraag over welk aantal uren de tegemoetkoming geldt. De verwachting is dat daar aansluiting zal worden gezocht bij het gemiddeld aantal uren over de afgelopen drie maanden (het zogenoemde rechtsvermoeden). Dit zal waarschijnlijk wel worden uitgewerkt in de regeling. 

Voorwaarden voor het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid

Om in aanmerking te komen voor het NOW zijn er een aantal voorwaarden van kracht:

  • Bij de aanvraag committeert de werkgever zich vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.
  • De aanvrager verwacht tenminste 20% omzetverlies.
  • De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens 3 maanden (aan de verlenging kunnen overigens nadere voorwaarden worden gesteld).
  • De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020.

Het NOW is onderdeel van het pakket van maatregelen die door het kabinet zijn getroffen. De maatregelen zijn gericht om banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor ZZP-ers en MKB-ondernemers op te vangen.

Dit blog is geschreven door Tine Scheele