Het belang van het ontwikkelen van soft skills als rechtenstudent en juridische professional

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Nieuws
  • Bericht reacties:0 Reacties

de zachte kant van arbeidsrecht

Nu het werkveld van advocaten verandert, passen ook de opleidingen zich aan. Onlangs sprak ik (Joy van Baren, Walter initatiefnemer en productowner met Tessa Lust, jurist en docent arbeidsrecht aan De Haagse Hogeschool. We bespraken de waarde van soft skills en de manier waarop het onderwijs en Walter hieraan bij kunnen dragen. 

Klaar voor de toekomst

Tessa maakt zich hard om aan De Haagse Hogeschool modules te ontwikkelen voor studenten en alumni over praktische vaardigheden zoals solliciteren, het gebruik van LinkedIn en onderhandelen over arbeidsvoorwaarden. Ook werkt ze mee aan het opzetten van een legal tech programma om de mogelijkheden van technologie binnen het juridische werkveld onder de aandacht te brengen.

Haar doel is om studenten zo goed mogelijk te helpen om klaar te zijn voor de toekomst, zodat ze na hun studie hun weg vinden op de arbeidsmarkt en voorbereid zijn op wat het werkveld nodig heeft. Tessa’s doel heeft veel raakvlakken met de missie van Walter: juridische professionals helpen om succesvoller en klaar voor de toekomst te zijn.

Opleidingen lijken veelal gericht op de inhoud

Het is opvallend hoe inhoudelijk sommige Rechtenopleidingen zijn. Niet alleen Tessa onderschrijft dit; maar we kunnen er de resultaten van onze interviews met inmiddels meer dan tweehonderd juridische professionals ook (voorzichtig) mee verklaren.

Jongere advocaten geven namelijk aan dat ze waarde creëren voor hun cliënten met hun kennis van de wet en hun analytische vaardigheden. Daarentegen beschouwen de ervaren advocaten juist hun strategische, communicatieve en commerciële vaardigheden van grote meerwaarde. Hun kennis van de wet en analytische vaardigheden zien ze als een randvoorwaarde, niet van toegevoegde waarde.

Wanneer soft skills zoals strategische, communicatieve en commerciële vaardigheden worden onderwezen naast de basisvaardigheden zoals kennis over wet-en regelgeving, het analyseren van jurisprudentie, argumenteren en betogend schrijven, zou dat een voorsprong kunnen betekenen voor de Rechtenstudent.

Aandacht voor “de zachte kant”

Voor vakgebieden zoals arbeidsrecht zijn soft skills heel belangrijk. Tijdens een proces kunnen emotie namelijk hoog oplopen. Daarom is het essentieel dat advocaten hun cliënten goed meenemen. Onderwijsmodules die de volgende vaardigheden behandelen, kunnen de advocaat in spé helpen om vanaf het begin al emoties in goede banen te leiden. 

Verwachtingsmanagement

Cliënten hebben aan het begin van een juridisch traject vaak sterke ideeën over de gewenste uitkomst, maar hoe reëel is het dat deze daadwerkelijk wordt behaald? Waar liggen de risico’s? Welke scenario’s zijn er en welke besluiten moeten op welk moment genomen worden? Cliënten willen enerzijds ontzorgd worden, maar moeten wel bewust keuzes maken. Dit voorkomt teleurstelling achteraf.

Praktische voorbereiding

Een advocaat is regelmatig in de rechtbank, maar voor de gemiddelde cliënt zal dat anders zijn. Zeker als particulier heb je vaak geen idee wat je te wachten staat. Dit leidt tot extra spanning bovenop wat er al speelt rondom een zaak.

Een cliënte die wij interviewden vertelde: “in mijn zaak gaf de rechter aan dat ze vond dat de partijen onderling nog moesten proberen tot een schikking te komen. Ineens stonden we op de gang. Ik voelde me totaal overrompeld.”

Vaak wordt er dan van de advocaat verwacht om op deze emoties in te spelen en de uitspraak van de rechter goed toe te lichten.

Oog voor de interpersoonlijke kant

Zeker in het arbeidsrecht wordt steeds vaker mediation ingezet als manier om conflicten op te lossen. De partijen kunnen dit zelf voorstellen of het kan door de rechter worden opgelegd, maar ook een advocaat kan hierin een sturende rol hebben.

Ook in andersoortige trajecten kunnen soft skills zoals actief luisteren, de cliënt zich comfortabel laten voelen, en het deëscaleren van conflictsituaties bepalend zijn voor het verloop van een zaak.

Op de opleidingen is hier relatief weinig aandacht voor –alhoewel Tessa mij terecht wijst op de leerlijn Beroepsvaardigheden van HBO-Rechten aan de Haagse Hogeschool, waar haar studenten juist veel oefenen met die soft skills. Ook kent de Haagse hogeschool een minor Oplossingsgericht werken bij de overheid waar studenten specifiek mediationvaardigheden verwerven.

In het veld merken we echter dat advocaten er vaak niet goed in zijn of er onvoldoende tijd voor nemen. Met onbegrip of onvrede bij de cliënt als gevolg. In onze interviews hoorden we al meermalen de uitspraak “je cliënt kan je ergste vijand zijn”.

In onze gesprekken hoorden we al meermalen de uitspraak “je cliënt kan je ergste vijand zijn”.

Dat is zonde. Want als het lukt om de cliënt goed mee te nemen in zowel inhoud als verloop van een zaak dan leidt dat tot het maken van betere keuzes, met een beter gevoel.

Kan Walter helpen?

Walter heeft als doel om juridische professionals te helpen om succesvoller  en klaar voor de toekomst te zijn. 

Onze vraag aan Tessa was dan ook: “denk je dat Walter zou kunnen helpen met bovenstaande vraagstukken?” Het antwoord was: “ja, dat kan zeker. ” Het lijkt Tessa ook heel nuttig en leerzaam, zowel voor docenten als studenten.

Joy en Tessa in gesprek

Hoe kan Walter helpen in het onderwijs?

Functionaliteiten

Walter helpt om snel en gericht vakinhoudelijke inzichten te krijgen op basis van onderwerp (wetsartikel of artikellid), ervaringsniveau en context. Het DeCAF model geeft snel inzicht in een zaak en Zaakanalyse schetst verschillende juridische scenario’s.  

Slimme integraties

Tevens voorkomen slimme integraties het weglekken van tijd. Je hoeft namelijk niet meer te schakelen tussen verschillende systemen. Hierdoor kun je meer aandacht besteden aan de klant en daardoor ook aan het ontwikkelen van je soft skills.

Verschillende soorten informatiebronnen

Naast integraties met software brengt Walter ook verschillende informatiebronnen bij elkaar. Dit leidt tot nieuwe inzichten, bijvoorbeeld rondom een organisatie. Zijn ze recent nog in de media geweest? Hoe vaak procederen ze, waarover, en door wie worden ze daarbij vertegenwoordigd? Hoeveel mensen werken er eigenlijk, en staan er momenteel nog vacatures open?

Deze inzichten helpen om de achtergrond en actualiteit van een organisatie – een bestaande cliënt, een mogelijke cliënt, maar ook een tegenstander – beter te begrijpen. Hierdoor kun je als advocaat pro-actiever handelen en je toon of benadering aanpassen voor een beter resultaat.

Walter in het onderwijs

Voor het onderwijs zou het gebruik van Walter kunnen betekenen dat studenten minder tijd hoeven te besteden aan onderzoek, en daardoor kunnen focussen op het ontwikkelen van andere vaardigheden.

DeCAF, zaakanalyse en de toegang tot verschillende bronnen kunnen door studenten ingezet worden als hulpmiddel om hun aanpak voor een bepaalde case te schetsen en zo te oefenen met het inschatten van zaken en het onderbouwen van een zaak richting de (zogenaamde) cliënt.

Twee onbeantwoorde vragen

Een mooi gesprek met boeiende inzichten voor beide kanten, met meteen een heel praktische invulling voor studenten: we gaan kijken naar mogelijkheden voor arbeidsrecht studenten van de Haagse Hoge School bij Walter.

Twee grote vragen blijven op dit gebied blijven:

  • ligt de waarde van een advocaat inderdaad vooral in het commerciële, strategische, en interpersoonlijke proces, en is kennis randvoorwaardelijk?
  • Zouden de opleidingen (nog) meer moeten doen met het onderwijzen van praktische vaardigheden en “de zachte kant”?

Graag horen we van advocaten, studenten, docenten, en andere juridische professionals hoe jullie dit zien. Stuur ons een bericht, we zijn benieuwd naar je mening! 

___________________________

Wordt jouw kantoor een innovatiepartner?

We zijn voortdurend bezig met het verder verbeteren van Walter, maar dat kunnen we niet alleen. Daarom zijn we op zoek naar een select aantal kantoren die als innovatiepartner willen meedenken over de toekomst van het juridische werkveld, en de rol van technologie en vakinformatie daarbinnen. 

Innovatiepartners krijgen gratis toegang tot Walter, mogen speciale workshops bijwonen en worden actief ondersteund bij het toekomstbestendig maken van hun kantoor. Daarnaast leveren ze een waardevolle bijdrage aan de ontwikkeling van ons platform en daarmee ook aan het werkproces van hun collega’s en partners. 

Meer informatie over het Walter innovatiepartner programma vind je via onderstaande link.

Meer informatie over het Walter innovatiepartnerschap