Betere keuzes maken met een beter gevoel: het belang van de zachte kant van arbeidsrecht

zachte kant van arbeidsrecht

Nu het werkveld van advocaten verandert passen ook de opleidingen zich aan. Bij de Haagse Hogeschool, opleiding HBO-Rechten, hebben studenten sinds kort de keuze om onderwijs te volgen over Legal Tech. Onlangs sprak Joy van Baren, Walter CEO (chief ‘everything’ officer), met Tessa Lust, jurist en docent arbeidsrecht aan De Haagse Hogeschool.

We spraken over het belang van praktische vaardigheden en aandacht voor de cliënt en diens belevingswereld. En uiteraard was ik zeer benieuwd naar Tessa’s mening over de rol die Walter daarbij kan spelen. Walter zou namelijk goed passen binnen het nieuwe curriculum dat vanaf 2020 in Den Haag wordt doorgevoerd. Nu al kunnen studenten masterclasses, gastcolleges en een module Legal Tech volgen maar straks zal dit onderwerp in het gehele curriculum zijn ingebed. Met of zonder Walter, was mijn vraag.

Wat is de waarde van een advocaat?

In de inmiddels meer dan 200 interviews die we voor Walter uitvoerden met juridische professionals viel ons op dat advocaten met verschillende ervaringsniveaus de waarde die zij brengen voor hun cliënten verschillend beschrijven. Junior advocaten spreken veelal over hun kennis van de wet en hun analytische vaardigheden. Meer ervaren advocaten zien deze kennis echter steeds meer als randvoorwaardelijk. Zonder essentiële juridische basiskennis kom je niet toe aan de andere waardevolle kennis en vaardigheden.

“Kennis is de basis.”

Hun grootste waarde voor hun cliënten zien zij zelf in de volgende zaken:

  • Strategisch: het beste juridische scenario kunnen identificeren en onderbouwen, op basis van ervaring en “rechtsgevoel”.
  • Communicatief en interpersoonlijk: de cliënt meenemen in mogelijkheden en keuzes, het managen van de emoties in een zaak en waar nodig kunnen optreden als mediator.
  • Commercieel: de cliënt helpen om een optimaal resultaat te bereiken tegen passend risico.

Opleidingen zijn veelal gericht op de inhoud

Gezien bovenstaande resultaten is het opvallend hoe inhoudelijk de opleidingen zijn. Die zijn nu veelal gericht op het onderwijzen van kennis over wet- en regelgeving. Ook het analyseren van jurisprudentie, argumenteren en betogend schrijven komen aan bod.

Tessa maakt zich hard om aan De Haagse Hogeschool modules te geven voor studenten en alumni over praktische vaardigheden als solliciteren, het gebruik van LinkedIn, en onderhandelen over arbeidsvoorwaarden. Ook werkt zij mee aan het opzetten van een LegalTech programma om de mogelijkheden van technologie binnen het juridische werkveld onder de aandacht te brengen.

Het doel: studenten te helpen om klaar te zijn voor de toekomst. Hoe kunnen zij hun weg vinden op de arbeidsmarkt, en voorbereid zijn op wat het werkveld in de toekomst nodig heeft?

Aandacht voor “de zachte kant”

Arbeidsrecht is een zeer menselijk vakgebied waar de emoties hoog kunnen oplopen. Daarom is het essentieel dat advocaten hun cliënten goed meenemen. Wat houdt dat in?

Verwachtingsmanagement

Cliënten hebben aan het begin van een juridisch traject vaak sterke ideeën over de gewenste uitkomst. Maar hoe reëel is het dat deze daadwerkelijk wordt behaald? Waar liggen de risico’s? Welke scenario’s zijn er, en welke besluiten moeten op welk moment genomen worden? Cliënten willen enerzijds ontzorgd worden, maar moeten wel bewust keuzes maken. Dit voorkomt teleurstelling achteraf.

Praktische voorbereiding

Een advocaat is misschien regelmatig op de rechtbank, maar voor de gemiddelde cliënt zal dat anders zijn. Zeker als particulier heb je vaak geen idee wat je te wachten staat. Dit leidt tot extra spanning bovenop wat er toch al speelt rondom een zaak.

Een cliënte die wij interviewden vertelde: “in mijn zaak gaf de rechter aan dat ze vond dat de partijen onderling nog moesten proberen tot een schikking te komen. Ineens stonden we op de gang. Ik voelde me totaal overrompeld.”

Oog voor de interpersoonlijke kant

Zeker in het arbeidsrecht wordt steeds vaker mediation ingezet als manier om conflicten op te lossen. De partijen kunnen dit zelf voorstellen of het kan door de rechter worden opgelegd, maar ook een advocaat kan hierin een sturende rol hebben. Ook in andersoortige trajecten kunnen “soft skills” zoals actief luisteren, de cliënt zich comfortabel laten voelen, en deëscaleren van conflictsituaties bepalend zijn voor het verloop van een zaak.

Op de opleidingen is hier relatief weinig aandacht voor (alhoewel Tessa mij terecht wijst op de leerlijn Beroepsvaardigheden van HBO-Rechten aan de Haagse Hogeschool, waar haar studenten juist veel oefenen met die soft skills. Ook kent de Haagse hogeschool een minor Oplossingsgericht werken bij de overheid waar studenten specifiek mediationvaardigheden verwerven). Maar ook ervaren advocaten zijn er vaak niet goed in of nemen er onvoldoende tijd voor. Met onbegrip of onvrede bij de cliënt als gevolg.  In onze gesprekken hoorden we al meermalen de uitspraak “je cliënt kan je ergste vijand zijn”.

In onze gesprekken hoorden we al meermalen de uitspraak “je cliënt kan je ergste vijand zijn”.

En dat is zonde. Want als het lukt om de cliënt goed mee te nemen in zowel inhoud als verloop van een zaak dan leidt dat tot het maken van betere keuzes, met een beter gevoel.

Kan Walter helpen?

Walter heeft tot doel om juridische professionals te helpen om succesvoller te zijn en klaar te zijn voor de toekomst. In eerste instantie richt Walter zich op arbeidsrecht waarna er later uitgebreid wordt naar andere rechtsgebieden.

Onze vraag aan Tessa: denk je dat Walter zou kunnen helpen met bovenstaande problematiek? Het bemoedigende antwoord: ja, dat kan zeker. En het lijkt Tessa ook heel nuttig en leerzaam, zowel voor docenten als studenten.

Joy en Tessa in gesprek

Maar hoe dan?

# 1 Efficiency leidt tot meer aandacht voor de cliënt

Walter helpt om snel en gericht vakinhoudelijke inzichten te krijgen op basis van onderwerp (wetsartikel of artikellid), ervaringsniveau, en context. Slimme integraties voorkomen het weglekken van tijd door te moeten schakelen tussen verschillende systemen.

Verhoogde efficiency in research en ondersteunende of administratieve taken zorgt dat er meer tijd kan worden besteed aan de cliënt.

# 2 Snel inzicht in juridische scenario’s met een heldere onderbouwing

Het DeCAF model (Decisions, Claims, Arguments, Facts) maakt de essentie van een zaak snel inzichtelijk. Dit legt de basis voor de nieuwe Walter – module Zaakanalyse. Deze module geeft op basis van informatie over je zaak – bijvoorbeeld een juridische gebeurtenis in combinatie met een feiten – snel inzicht in de verschillende juridische scenario’s. Hoe vaak slaagt een bepaalde juridische grondslag? En welke feiten speelden er mee in die zaken? Deze inzichten helpen niet alleen de keuze voor een bepaalde strategie, maar ook om keuzes te onderbouwen richting de cliënt, en de cliënt mee te nemen in het verhaal.

# 3 Meer context leidt tot beter begrip

Naast integraties met software brengt Walter ook verschillende informatiebronnen bij elkaar. Dit leidt tot nieuwe inzichten, bijvoorbeeld rondom een organisatie. Zijn ze recent nog in de media geweest? Hoe vaak procederen ze, waarover, en door wie worden ze daarbij vertegenwoordigd? Hoeveel mensen werken er eigenlijk, en staan er momenteel nog vacatures open?

Deze inzichten helpen om de achtergrond en actualiteit van een organisatie – een bestaande cliënt, een mogelijke cliënt, maar ook een tegenstander – beter te begrijpen. Hierdoor kun je als advocaat pro-actiever handelen en je toon of benadering aanpassen voor een beter resultaat.

Conclusie

Een mooi gesprek met boeiende inzichten voor beide kanten. Met bovendien meteen een heel praktische invulling voor studenten: we gaan kijken naar mogelijkheden voor arbeidsrecht studenten van de HHS bij Walter.

Twee grote vragen blijven op dit gebied blijven:

  • ligt de waarde van een advocaat inderdaad vooral in het commerciële, strategische, en interpersoonlijke proces, en is kennis randvoorwaardelijk?
  • Of zouden de opleidingen (nog) meer moeten doen met het onderwijzen van praktische vaardigheden en “de zachte kant”?

Graag horen we van advocaten, studenten, docenten, en andere juridische professionals hoe jullie dit zien. Laat hieronder je reactie achter!

Walter zelf ervaren?

Ben je arbeidsrecht professional en wil jij Walter ervaren en bijdragen aan deze ontwikkeling door middel van feedback? Meld je dan aan voor een account en krijg onbeperkt toegang to Walter. Al meer dan 500 professionals gingen je voor.

Walter gratis proberen

Sluit Menu