Advocaat, ben jij klaar voor de toekomst?

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Nieuws
  • Bericht reacties:0 Reacties

Future Ready Lawyer door Wolters Kluwer

Wolters Kluwer publiceerde onlangs het rapport “The Future Ready Lawyer”. Een onderzoeksrapport gebaseerd op de antwoorden van zevenhonderd juridische professionals uit Europa en de Verenigde Staten. Het onderzoek geeft inzicht in de transformatie die de juridische sector momenteel doormaakt. Technologie speelt daarin een centrale rol.

In dit artikel wordt een deel van de resultaten uit het rapport gedeeld. We bespreken drie verschillende soorten kantoren en gaan in op de belangrijkste trends in de juridische sector. Vragen als: wat voor een soort kantoren zijn klaar voor de toekomst? En hoe kan Walter hierbij helpen? Staan centraal

Technology trailer, transitioner of leader?

Uit het onderzoek blijkt dat er onderscheid kan worden gemaakt tussen drie verschillende soorten kantoren. Dit onderscheid is gebaseerd op de mate waarin een kantoor succesvol technologie inzet voor het verbeteren van efficiëntie en effectiviteit. Kantoren kunnen worden geïdentificeerd als:

  • “Technology leaders” zetten technologie effectief in en plannen verdere investeringen in de nabije toekomst.
  • “Technology transitioners” zetten technologie hier en daar in en willen de komende jaren verder verbeteren.
  • “Technology trailers” zetten technologie nog maar zeer beperkt in en hebben ook geen concrete plannen dit op korte termijn uit te breiden.

Hierbij bevinden de drie verschillende soorten kantoren zich op een schaal. Technology trailers kunnen doorgroeien naar transitioners en leaders, en andersom.

Omarmen van technologie gaat gepaard met winst en vertrouwen

Winstgevendheid technologie juridische markt
Figuur 1: Winstgevendheid en technology leaders in de Juridische markt

Volgens het onderzoek loont het om een technology leader te zijn. Het omarmen van technologie gaat namelijk gepaard met een toename van de winst en het vertrouwen in wendbaarheid en flexibiliteit van de organisatie. 

Zo groeit van 68% van de Technology leaders de winst, in tegenstelling tot 38% van de trailers  en 52% van de Transitioners. Dit wordt geïllustreerd in Figuur 1.

Daarnaast geeft het merendeel van de advocaten bij deze organisaties aan dat ze vertrouwen hebben in de wendbaarheid van hun organisatie en hun vermogen om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. Bij transitioning en trailing organisaties liggen deze percentages veel lager, zoals terug te zien in figuur 2.

Figuur 2: Vertrouwen in wendbaarheid

Technology leaders zijn daarom hoogstwaarschijnlijk beter in staat om succesvol deel te nemen aan het nieuwe juridische ecosysteem, waarin zowel traditionele, als nieuwe legal tech spelers een grote rol gaan spelen.

Organisaties lijken niet klaar voor de toekomst  

Technology leaders doen het beter dan hun concurrenten. Echter blijkt uit het Future Ready Lawyer rapport dat weinig kantoren klaar zijn om in te spelen op aankomende trends. Daardoor kunnen ze zich niet identificeren als technology leader.

In het rapport worden de belangrijkste trends die juridische professionals signaleren in de markt gebundeld en gerangschikt. De juridische professionals gaven hierbij een inschatting voor de hoeveelheid impact die een trend zal gaan hebben. Daar kwam deze top drie uit:

  1. Omgaan met de toenemende hoeveelheid en complexiteit van informatie
  2. Nadruk op verbeterde efficiëntie en productiviteit
  3. Begrijpen hoe technologie waarde kan toevoegen aan je werk

Naast de verwachte impact van deze trends, gaven de respondenten ook aan in hoeverre zij hun organisatie voldoende voorbereid achten om in te spelen op deze trends. Zoals in Figuur 3 te zien is, onthullen de antwoorden een zorgwekkend gat: minder dan één-derde van de juridische professionals heeft er vertrouwen in dat hun organisatie voldoende is voorbereid op deze trends.

Figuur 3: Trend impact en mate van gereedheid om daar mee om te gaan.

Hoe Walter inspeelt op deze trends

Veel van deze geluiden hoorden wij al in de Nederlandse markt toen we vorig jaar meer dan honderd interviews hielden met advocaten, partners, en professional support lawyers. Deze inzichten, gepaard met de resultaten van het Future Ready Lawyer rapport, inspireerden Walter.

De missie van Walter is daarom ook: Advocaten helpen om succesvoller én klaar voor de toekomst te zijn. Hoe we dat doen, lichten we graag toe op basis van de top drie trends uit het rapport.

Trend 1: Omgaan met meer en complexere informatie

Het bijbenen van alle vakinformatie blijkt een steeds grotere uitdaging. Het kwam zelfs naar voren als de meest impactvolle trend. Daarom helpt Walter je om per onderwerp de meest relevante inzichten te vinden, gebaseerd op jouw werkproces.

Walter groepeert alle relevante informatie rondom een onderwerp in vier heldere informatieniveaus. Deze informatieniveaus sluiten aan bij de verschillende stappen in het juridische werkproces. Of je je nu gaat oriënteren op een nieuw onderwerp, de diepte in wilt, jurisprudentieonderzoek doet, of de laatst ontwikkelingen wilt zien. Walter geeft je een passend antwoord.

Trend 2: Sneller en productiever werken

Niet alleen helpt Walter je om informatie sneller en makkelijker te vinden, maar ook om deze sneller te interpreteren. Met ons door artifical intelligence gedreven DeCAF model (Decisions, Claims, Arguments, Facts) helpt Walter je om snel de essentie van jurisprudentie te begrijpen, zonder alle onderliggende documenten te hoeven lezen.

In onze nieuwe module ‘Zaakanalyse’ gaan we nog een stap verder en helpen we je om juridische scenario’s rondom een onderwerp te identificeren en te evalueren. Over deze module volgt later meer informatie.

Daarnaast ondersteunt Walter activiteiten die verder gaan dan vakinformatie. Ook inzichten die je nodig hebt voor business development zijn binnen handbereik. Via onze koppeling met CompanyInfo kun je ontwikkelingen bij jouw bestaande en toekomstige klanten makkelijk volgen, om zo nieuwe business te genereren.

Trend 3: Waarde halen uit technologie

Het begrijpen en succesvol inzetten van technologie is een uitdaging voor veel kantoren. Gezien de enorme variatie aan toepassingen en applicaties is dat ook niet verwonderlijk. Er is nog weinig standaardisatie en doordat applicaties niet of slecht op elkaar aansluiten, dragen ze (nog) niet bij een aan efficiëntieslag over het gehele werkproces.

Walter brengt daarin verandering door één flexibele werkomgeving aan te bieden. Koppel jouw favoriete applicaties, zoals Company.info, Twinfield en Tiq Time aan Walter en ervaar het zelf: sneller werken en nieuwe inzichten. Een overzicht van alle integraties vind je in Walter, of op deze pagina

Is jouw kantoor klaar voor de toekomst?

Wil jij alle voordelen van een technology Leader? Neem dan met jouw kantoor deel aan het Walter innovatiepartner programma. 

Innovatiepartners krijgen gratis toegang tot Walter, mogen speciale workshops bijwonen en worden actief ondersteund bij het toekomstbestendig maken van hun kantoor. Daarnaast leveren ze een waardevolle bijdrage aan de ontwikkeling van ons platform en daarmee ook aan het werkproces van hun collega’s en partners. 

Meer informatie over het Walter innovatiepartnerschap vind je via onderstaande link.

Meer informatie over het Walter innovatiepartnerschap

Wil je het gehele Future Ready Lawyer rapport lezen? Download hem nu gratis.